Hydro-Monter Hydraulik - Przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba ekologiczne - biologiczne - Ostrołęka i okolice.

694 429 728

Oczyszczalnie ze złożem obrotowym

BioDisc®

Oczyszczalnie BioDisc® działają w  technologii złóż tarczowych na powierzchni których rozwijają się mikroorganizmy tlenowe oczyszczające w sposób naturalny ściek. Dzięki temu mają największą na rynku odporność na nierównomierne dopływy ścieków co czyni je prawdziwymi "mercedesami" wśród oczyszczalni.

Mając oczyszczalnie w tej technologii mają Państwo gwarancję, że niezależnie od tego czy do oczyszczalni w słabszym okresie będzie dopływało 20% jej maksymalnego obciążenia, czy w lepszym 100%, to ściek na wylocie będzie w pełni oczyszczony.

PROCES ROZKŁADU
Ścieki z gospodarstwa domowego wpływają do osadnika wstępnego (1), gdzie w sposób mechaniczny następuje redukcja zawiesiny. Cząstki lżejsze wypływają na powierzchnię, cięższe opadają na dno tworząc osad. Pozbawiony frakcji stałej, ale biologicznie nieoczyszczony ściek, wpływa do pierwszej strefy biologicznej (2). Tu, na powoli obracających się tarczach narasta biomasa, która żyjąc konsumuje związki organiczne zawarte w ściekach. Podczyszczony ściek jest dawkowany poprzez system kubeczków do drugiej strefy biologicznej (3), gdzie następuje
jego doczyszczenie. (4) Obumierająca błona biologiczna opadająca z tarcz osadza się w osadniku wtórnym. Wysokiej jakości oczyszczone ścieki są odprowadzane do odbiornika.

TARCZOWE ZŁOŻE BIOLOGICZNE
Pierwsze oczyszczalnie oparte na tej metodzie powstały już w 1974 roku. Formowane próżniowo tarcze z polipropylenu mają średnicę 90 cm (modele BioDisc BA, BB) i oparte są na stalowym wale. Ruch obrotowy złoża zachodzi dzięki zastosowaniu wysokosprawnego silnika elektrycznego o niskim zużyciu energii.

JAK DZIAŁA OCZYSZCZALNIA
Zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania każdej oczyszczalni BioDisc® ma tarczowe, obrotowe złoże biologiczne. Stanowi ono powierzchnię do rozwoju mikroorganizmów tlenowych oczyszczających w sposób naturalny ściek. Cały proces przebiega w sposób opisany poniżej.

ODPROWADZANIE
Oczyszczone ścieki, w zależności od warunków w miejscu instalacji, mogą być rozsączone w gruncie poprzez drenaż, studnię chłonną lub pakiety, ale też odprowadzone do wód powierzchniowych takich jak strumienie, rzeki, stawy, jeziora.

Działanie systemu regulacji przepływu w oczyszczalniach Biodisc:

    

W 2005 roku biologiczne oczyszczalnie ścieków BioDisc® poddawane były przez 40 tygodni rygorystycznym testom, mającym na celu ocenę skuteczności oczyszczania, w ramach zobowiązania Kingspan Environmental do spełnienia wymogów wchodzącej wówczas normy europejskiej dla małych oczyszczalni ścieków.

Nasze oczyszczalnie przydomowe ekologiczne uzyskały certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, z uwagi na wyjątkowo wysoki poziom usuwania zanieczyszczeń (95%) przy różnych warunkach i wielkościach dopływających ścieków.

Oczyszczalnia przydomowa BioDisc® spełnia warunki umożliwiające otrzymanie dotacji z NFOŚiGW, projekt jest realizowany za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków.

W sprawozdaniu z badań podkreślono również, że:

  • oczyszczalnie przydomowe BioDisc® marki Klargester pracują, nie emitując hałasu i nieprzyjemnych zapachów,
  • wymagają bardzo niewielkich nakładów konserwacyjnych,
  • zapewniają łatwy dostęp podczas prac serwisowych,
  • nie wykazują usterek technicznych i mechanicznych - długa żywotność,
  • mają niskie zużycie energii - na poziomie 1,3kW /dzień,
  • generują małe ilości osadu i posiadają dużą pojemność jego magazynowania.