Hydro-Monter Hydraulik - Przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba ekologiczne - biologiczne - Ostrołęka i okolice.

694 429 728

Oczyszczalnie biologiczne

OCZYSZCZALNIA BIOLOGICZNA

 

TYPU: BIO SOLID

 • Bio Solid
  Bio Solid
 • Bio Solid - przekrój
  Bio Solid - przekrój

Oczyszczalnia Bio Solid działa w systemie SBR w dwóch cyklach 12 godzinnych, co oznacza że wszystkie cykle następują po sobie w ściśle określonym przez producenta czasie. Nad prawidłową pracą urządzenia czuwa nowoczesny i niezawodny sterownik.

Ścieki surowe dopływają do osadnika w którym zostają zatrzymane części stałe  gromadzące się na dnie zbiornika w postaci osadu.  Dalej ścieki  przelewają się przez specjalne zasyfonowanie do pierwszego biologicznego reaktora, w którym rozwijają się mikroorganizmy oczyszczające ścieki tzw. osad czynny.

W pierwszym reaktorze, który cały czas jest wypełniony (nigdy nie jest opróżniany) ścieki są wstępnie podczyszczane. Pełni on także funkcje zbiornika retencyjnego, który znacząco podnosi odporność oczyszczalni na nierównomierność w dopływie ścieków oraz gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie przy zróżnicowanym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń. Z pierwszego reaktora ścieki przelewają się grawitacyjnie do drugiego, w którym są doczyszczane. Dwa razy dziennie z drugiego reaktora jest odpompowywany oczyszczony ściek do odbiornika. Drugi reaktor jest wyposażony w unikalny system recyrkulacji nadmiernego osadu czynnego, który możemy w zależności od potrzeb zawracać do osadnika lub pierwszego reaktora.

Konstrukcja oczyszczalni Bio Solid pozwala dodatkowo na precyzyjną regulacje ilości dostarczanego tlenu do reaktorów biologicznych, umożliwia to korygowanie poszczególnych parametrów procesu oczyszczania ścieków.

Oczyszczalnia Bio Solid została w standardzie wyposażona w pompę mechaniczna. Dzięki temu rozwiązaniu mamy dużą swobodę w sposobie odprowadzania i zagospodarowania ścieków oczyszczonych. Pompa pozwala na budowę odbiornika w dowolnej odległości od urządzenia.

Oczyszczone ścieki z oczyszczalni Bio Solid można odprowadzić np. do drenażu, studni chłonnej lub oczka wodnego. Doskonała jakość ścieków oczyszczonych pozwala także na odprowadzenie do cieków wodnych, rzek strumieni, rowów melioracyjnych.

Innym sposobem zagospodarowania ścieków jest budowa systemu podpowierzchniowego nawadniania roślin. Nawadnianie liniowe w połączeniu z oczyszczalnią Bio Solid daje podwójne korzyści. Doskonale oczyszczamy ścieki, a jednocześnie podlewamy rośliny wodą bogatą w mikroelementy.

Oczyszczalnie Bio Solid charakteryzuje się niebywale solidną i przemyślaną konstrukcją. Trwała, ciężka i gęsto użebrowana konstrukcja zbiornika z polietylenu gwarantuje dużą wytrzymałość, dzięki czemu producent udziela 15 letniej gwarancji. Zbiorniki modułowe o konstrukcji pionowej doskonale przenoszą duże obciążenia, pozwala to uniknąć konieczności stosowania obsypki betonowej, a specjalny kształt zbiornika gwarantuje odpowiednie zakotwienie w gruncie. Możliwość zamontowania oczyszczalni na dużej głębokości (do 1,2m pod gruntem) w dużej mierze pozwala uniknąć konieczności stosowania drogich przepompowni do ścieków surowych.

Wszystkie te cechy powodują, że biologiczna oczyszczalnia Bio Solid jest unikalnym produktem na rynku polskim, a producent gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie w każdych warunkach wodno gruntowych.

ISTOTNE I CENNE DLA KAŻDEGO

 • Gwarancja 15 lat
 • Możliwość pracy w każdych warunkach wodno-gruntowych
 • Praca w pełni automatyczna – niskie zużycie energii, minimalne koszty eksploatacji
 • Japońska dmuchawa energooszczędna
 • Wywóz osadów tylko raz w roku
 • Reaktory biologiczne łączone szeregowo gwarantujące stabilność procesu oczyszczania
 • Jakość ścieków zgodna z najnowszą normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013
 • Możliwość wykorzystania odzyskanej wody do nawadniania roślin
 • Małe zapotrzebowanie na powierzchnię, ok. 2m2/osobę
 • Możliwość głębokiego posadowienia pod gruntem (do 1,5m)
 • Indywidualne podejście – produkcja, projektowanie, montaż i serwis

 

Moduł biologiczny Bio Solid do naprawy oczyszczalni drenarskich lub modernizacji szamb

 • Moduł biologiczny BIO SOLID
  Moduł biologiczny BIO SOLID
 

Moduły biologiczne są to urządzenia, które służą do naprawy niedziałających oczyszczalni drenażowych lub biologicznych oraz budowy nowych instalacji z wykorzystaniem istniejących szczelnych zbiorników.

Oczyszczalnie ścieków na rynku polskim są produktem znanym i stosowanym od lat. W początkowym okresie były to głównie oczyszczalnie drenażowe. Z czasem coraz bardziej popularne stały się różnego rodzaju oczyszczalnie biologiczne. Niestety zarówno kiedyś, jak i dziś, towarzyszy im mit o oczyszczalniach bezobsługowych. W konsekwencji użytkownicy często zapominają o podstawowych obowiązkach eksploatacyjnych. Należy pamiętać, iż nawet najlepsze urządzenia źle zamontowane i eksploatowane nie będą działać prawidłowo.
Stojąc przed koniecznością naprawy niedziałającej oczyszczalni drenażowej w świetle aktualnie obowiązujących przepisów oraz planowanych zmian, należy przemyśleć co chcemy zrobić i jaki ma być tego efekt. Jeżeli oczyszczalnia ma spełniać najnowsze normy i pracować bezawaryjnie przez kilkanaście lat, wybór jest oczywisty. Trzeba zmodyfikować stary układ i przebudować go na oczyszczalnię biologiczną .
Bamar Tech oferuje państwu dwa moduły biologiczne Bio Solid i Bio Solid MULTI za pomocą których jesteśmy w stanie przebudować dowolną drenażówkę i uzyskać dzięki temu oczyszczalnię biologiczną spełniającą najnowsze normy i rozporządzenia. Możemy również wybudować nową oczyszczalnię z wykorzystaniem istniejącego szczelnego zbiornika co zmniejsza koszty całej inwestycji.

Zalety modułów Bio Solid i Bio Solid MULTI
• Wykorzystanie istniejących elementów starej instalacji – zmniejsza koszty inwestycji
• Możliwość stosowania w aglomeracji
• Gwarancja 15 lat
• Możliwość pracy w każdych warunkach wodno-gruntowych
• Praca w pełni automatyczna – niskie zużycie energii, minimalne koszty eksploatacji
• Japońska dmuchawa energooszczędna
• Wywóz osadów tylko raz w roku
• Jakość ścieków zgodna z najnowszą normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 oraz EN-12566-7
• Możliwość wykorzystania odzyskanej wody do nawadniania roślin
• Małe zapotrzebowanie na powierzchnię, ok. 2m2/osobę
• Możliwość głębokiego posadowienia pod gruntem (do 1,2m)

 

BIO SOLID MULTI

 • Bio Solid MULTI
  Bio Solid MULTI
 • Bio Solid MULTI - przekrój
  Bio Solid MULTI - przekrój

Mając na uwadze postęp technologiczny oraz zmieniające się coraz bardziej restrykcyjne przepisy wynikające z ustawy o ochronie środowiska, nieustanie ciężko pracujemy aby nasze urządzenia spełniały najwyższe wymagania.

Po długim cyklu projektowo badawczym z początkiem roku 2017 wprowadzamy do oferty oczyszczalnię Bio Solid MULTI

Wieloprocesowa oczyszczalnia biologiczno-chemiczna jest odpowiedzią na obecnie obowiązujące normy PN-EN 12566-3:2005+A2:2013; EN-12566-7 oraz rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków oczyszczonych do wód lub ziemi. Zmiany wynikające z normy i rozporządzenia dotyczą głównie mieszkańców aglomeracji miejskich.

Bio Solid MULTI jest urządzeniem zaawansowanym technicznie wykorzystującym jednak doskonale znane metody oczyszczania ścieków , które dotychczas były stosowane w oczyszczalniach miejskich i przemysłowych. Wcześniej w podstawowym modelu Bio Solid zastosowaliśmy wysoce skuteczną metodę oczyszczania ścieków przy pomocy wielu reaktorów biologicznych oraz technologię SBR uzupełnioną o pompę na wypływie. W Bio Solid MULTI uzupełniliśmy proces oczyszczania o stopień chemiczny.

Jak to działa?

Mówiąc prostymi słowami do już wcześniej bardzo dobrze oczyszczonych ścieków w wyniku procesów biologicznych dodajemy substancję chemiczną siarczan żelaza. Zastosowanie koagulantu pozwala w jeszcze większym stopniu zredukować biogeny. Pix dodatkowo redukuje siarczany co ogranicza powstawanie odorów, poprawia również sedymentację. W efekcie na wypływie urządzenia otrzymujemy ściek oczyszczony, który bez problemu spełnia najnowsze normy dla aglomeracji zgodnie z którymi oprócz podstawowych parametrów takich jak BzT5, ChzT czy zawiesina należy również odpowiednio redukować fosfor i azot. Urządzenie jest proste w obsłudze a uzupełnianie koagulantu nie stanowi żadnego problemu.

Obecnie na runku polskim jest niewiele urządzeń, które spełniają normy dla aglomeracji i zostały przebadane w notyfikowanym laboratorium (protokół z badań dostępny do pobrania).

Urządzenie jest wykonane z najwyższej jakości komponentów a stosunek jakości do ceny dalej jest na bardzo dobrym poziomie. Oczyszczalnia Bio Solid MULTI skutecznością działania dorównuje a w wielu aspektach przewyższa krajowych i zagranicznych konkurentów.

ISTOTNE I CENNE DLA KAŻDEGO

 • Możliwość stosowania w aglomeracji
 • Gwarancja 15 lat
 • Możliwość pracy w każdych warunkach wodno-gruntowych
 • Praca w pełni automatyczna – niskie zużycie energii, minimalne koszty eksploatacji
 • Japońska dmuchawa energooszczędna
 • Wywóz osadów tylko raz w roku
 • Reaktory biologiczne łączone szeregowo gwarantujące stabilność procesu oczyszczania
 • Jakość ścieków zgodna z najnowszą normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 oraz EN-12566-7
 • Możliwość wykorzystania odzyskanej wody do nawadniania roślin
 • Małe zapotrzebowanie na powierzchnię, ok. 2m2/osobę
 • Możliwość głębokiego posadowienia pod gruntem (do 1,2m)
 • Indywidualne podejście – produkcja, projektowanie, montaż i serwis

 • Osadzanie zbiorników
  Osadzanie zbiorników
 • Zbiorniki zasypane
  Zbiorniki zasypane
 • Łączenie
  Łączenie
 • Podsypka
  Podsypka
 • Mata
  Mata
 • Kontrolery i oczekiwanie na porost trawy
  Kontrolery i oczekiwanie na porost trawy